Haldusteenus

Meie kogenud ja kutsetunnistustega haldurid pakuvad Teie korterelamule või büroohoonele professionaalset ja kliendisõbralikku haldusteenust. Igapäevaste haldusküsimuste ja operatiivsete probleemide lahendamise tagab hoone personaalne haldur, kes omab haldusobjekti kohta põhjalikku ülevaadet.

Küsi Pakkumist

Õigusabiteenus

Õigusabi teenuste pakett on paindlik, võimaldades kliendil valida, millises mahus ta õigusabiteenust soovib, kusjuures esmane konsultatsioon ja materjalidega tutvumine on meie klientidele tasuta.

Õigusabi ülesandeks on kaitsta oma klientide õiguseid kõikides kinnisvaraga seotud õigusvaidlustes. Ettevõte on oma kliente edukalt esindanud korteriomandi võlgnevusi-, ehituskvaliteeti-, kindlustusnõudeid-, tööettevõtu-, kaasomandit- ja korteriühistu kohustusi puudutavates õigusvaidlustes.

Küsi Pakkumist

Nõustamiskeskus

Kvatro on alustanud oma klientidele kinnisvara maaklerteenuse osutamist ning käivitanud ka kinnisvara nõustamiskeskuse.

Kinnisvara nõustamiskeskusest on võimalik saada infot kinnisvaraga seotud õigus-, raamatupidamis-, kindlustus-, heakorra-, üüri-, müügi-, hindamisega seotud küsimustes.

Küsi Pakkumist

Puhastusteenus

Heakorra osakonna ülesandeks on korrashoiuteenuse osutamine hoonete siseruumides ja väliterritooriumitel. Kasutame ainult professionaalseid ja loodussõbralikke puhastusvahendeid.

Parimaks teeninduseks kinnitame igale objektile personaalse puhastusteenindaja ja tagame vajadusel vastavalt puhastatavate pindade eripärasusele koolituse.

Küsi Pakkumist

Hooldusteenus

Tehnosüsteemide hooldusteenus võimaldab läbi regulaarselt teostatavate ülevaatuste hinnata tehnosüsteemide olukorda ja selgitada välja remonditööde teostamise vajadused ning mahud.

Avariiteenus annab kinnisvara omanikule võimaluse ööpäevaringselt pöörduda kõikide kinnisvara haldamise ja hooldamisega seotud küsimuste lahendamiseks ning asjatundliku abi saamiseks usaldusväärse kinnisvarahooldusega tegeleva firma poole. Läbi operatiivse infoedastuse ja professionaalse tegutsemise on võimalik lokaliseerida tekkinud avariiolukorrad erinevates tehnosüsteemides.

Küsi Pakkumist
Teenus Hind tööajal (E-R 8:00 - 16:30) Hind väljaspool tööaega
Santehnilised tööd 40€/h 55€/h
Kütteautomaatika seadistamine 45€/h 55€/h
Küttesüsteemi primaarpoole surveproov 60€/töö Ei osuta
Kanalisatsiooniummistuse likvideerimine 45€/h 60€/h
Veearvesti plommimine 30€/h Ei osuta
Jäätunud torustiku sulatamine 45€/h 55€/h
Gaasitööd 60€/h 70€/h
Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide tööd 40€/h 55€/h
Elektri- ja nõrkvoolutööd 40€/h 55€/h
Elektrisüsteemi kaitselüliti sisse lülitamine 30€/h 40€/h
Automaatika ja tuleohutusautomaatika tööd (ATS, SE ja TOA) 50€/h 65€/h
Torukaamera rent ja uuringud 45€/h 55€/h
Tühisõit 30€/h 40€/h
Dokumentide korrastamise töötund (joonised, juhendid) 60€/h Ei osuta
Keskseadmete ja kontrollerite programmeerimine 60€/h Ei osuta
Tehnosüsteemide konsultatsioon ja nõustamine 30€/h Ei osuta
Heakorra- ja puhastusteenused 40€/h Ei osuta
Teenuste hindadele lisandub kehtiv käibemaks
Hinnad on arvestatud ühe tehniku kohta
Hinnad ei sisalda materjalide maksumust
Tööd, mis ei kajastu hinnakirjas teostatakse eraldi kokkuleppel
Miinimumtasu on ühe töötunni maksumus
Kaamerauuringule lisandub kaamerafailide koostamise aeg (kaamerat ilma tehnikuta välja ei rendita)
Teenus Hind
Teade võlgnevuse kohta (eraisik) 4.16€
Teade võlgnevuse kohta (juriidiline isik) 30€
Maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine 100€
Täitemenetluse avalduse koostamine kohtulahendi alusel 30€
Maksegraafiku koostamine ja täitmise kontrollimine 100€
Tsiviilasjas esindamine ja juriidiline nõustamine 125€/h
Teenuste hindadele lisandub kehtiv käibemaks