Meie hoiame sinu kodu või büroo
sooja, hubase ja turvalisena

Selle soovi täitmisele on pühendunud Kvatro erinevad osakonnad – haldus, tehnohooldus, heakord ning õigus.

Õigus

Õiguse osakonna ülesandeks on kaitsta oma klientide õiguseid kõikides kinnisvaraga seotud õigusvaidlustes.

Tehnohooldus

Tehnohoolduse osakonna ülesandeks on hoida korras hoonete tehnosüsteemid ning pakkuda oma klientidele abi hoone avariiolukordade likvideerimisel.

Heakord

Heakorra osakonna ülesandeks on korrashoiuteenuse osutamine kinnistutel.