Haldusteenus

Meie kogenud ja kutsetunnistustega haldurid pakuvad Teie korterelamule või büroohoonele professionaalset ja kliendisõbralikku haldusteenust. Igapäevaste haldusküsimuste ja operatiivsete probleemide lahendamise tagab hoone personaalne haldur, kes omab haldusobjekti kohta põhjalikku ülevaadet.

Küsi Pakkumist

Raamatupidamisteenus

Pakume raamatupidamisteenust korteriühistutele ja äriühingutele, mis annab omanikule võimaluse omada ülevaadet tema varaga seotud eelnevate, jooksvate ning tulevaste tulude-kulude võrdluses.

Raamatupidamisteenus sisaldab arvete koostamist, laekumiste administreerimist, pangaülekannete haldust, majandusaruannete koostamist ja muud.

Hinnakalkulaator

Õigusabiteenus

Õigusabi teenuste pakett on paindlik, võimaldades kliendil valida, millises mahus ta õigusabiteenust soovib, kusjuures esmane konsultatsioon ja materjalidega tutvumine on meie klientidele tasuta.

Õigusabi ülesandeks on kaitsta oma klientide õiguseid kõikides kinnisvaraga seotud õigusvaidlustes. Ettevõte on oma kliente edukalt esindanud korteriomandi võlgnevusi-, ehituskvaliteeti-, kindlustusnõudeid-, tööettevõtu-, kaasomandit- ja korteriühistu kohustusi puudutavates õigusvaidlustes.

Küsi Pakkumist

Nõustamiskeskus

Kvatro on alustanud oma klientidele kinnisvara maaklerteenuse osutamist ning käivitanud ka kinnisvara nõustamiskeskuse.

Kinnisvara nõustamiskeskusest on võimalik saada infot kinnisvaraga seotud õigus-, raamatupidamis-, kindlustus-, heakorra-, üüri-, müügi-, hindamisega seotud küsimustes.

Küsi Pakkumist

Puhastusteenus

Heakorra osakonna ülesandeks on korrashoiuteenuse osutamine hoonete siseruumides ja väliterritooriumitel. Kasutame ainult professionaalseid ja loodussõbralikke puhastusvahendeid.

Parimaks teeninduseks kinnitame igale objektile personaalse puhastusteenindaja ja tagame vajadusel vastavalt puhastatavate pindade eripärasusele koolituse.

Küsi Pakkumist

Hooldusteenus

Tehnosüsteemide hooldusteenus võimaldab läbi regulaarselt teostatavate ülevaatuste hinnata tehnosüsteemide olukorda ja selgitada välja remonditööde teostamise vajadused ning mahud.

Avariiteenus annab kinnisvara omanikule võimaluse ööpäevaringselt pöörduda kõikide kinnisvara haldamise ja hooldamisega seotud küsimuste lahendamiseks ning asjatundliku abi saamiseks usaldusväärse kinnisvarahooldusega tegeleva firma poole. Läbi operatiivse infoedastuse ja professionaalse tegutsemise on võimalik lokaliseerida tekkinud avariiolukorrad erinevates tehnosüsteemides.

Küsi Pakkumist
Hind tööajal Hind väljaspool tööaega
Teenus Hind KM-ita Hind KM-iga Hind KM-ita Hind KM-iga
Elektri- ja nõrkvoolutööd 35€/h 42€/h 50€/h 60€/h
Elektrikatkestuse likvideerimine 20€/h 24€/h 25€/h 30€/h
Santehnilised- ja torutööd 35€/h 42€/h 50€/h 60€/h
Gaasitööd 60€/h 72€/h 72.5€/h 87€/h
Väljakutsetasu ja tühisõit 20€/h 24€/h 25€/h 30€/h
Veearvesti plommimine 20€/h 24€/h 25€/h 30€/h
Torustike kaamerauuring 45€/h 54€/h 55€/h 66€/h
Heakorra- ja puhastusteenused Hinnad kokkuleppel
Suuremahulistel töödel hind kokkuleppel.
Miinimumtasu on ühe töötunni maksumus, töötunni hinnale lisandub kasutatud materjali hind.
Kaamerauuringule lisandub kaamerafailide koostamise aeg.
Teenus Hind KM-ita Hind KM-iga
Teade võlgnevuse kohta (eraisik) 4.16€ 4.99€
Teade võlgnevuse kohta (juriidiline isik) 30€ 36€
Maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine 100€ 120€
Täitemenetluse avalduse koostamine kohtulahendi alusel 30€ 36€
Maksegraafiku koostamine ja täitmise kontrollimine 100€ 120€
Tsiviilasjas esindamine ja juriidiline nõustamine 125€/h 150€/h