Pakume Teie korterelamule või büroohoonele professionaalset ja kliendisõbralikku haldusteenust. Igapäevaste haldusküsimuste ja operatiivsete probleemide lahendamise tagab hoone personaalne haldur, kes omab haldusobjekti  kohta põhjalikku ülevaadet.

Haldusteenus sisaldab: 

 • Kinnisvaraobjekti haldamiseks ettevalmistamine, objekti haldamise ülevõtmine ja konsulteerimine;
 • Kinnisvaraobjekti haldamise ja majandamise üleandmine ning/või selle vastuvõtmine;
 • Kinnisvaraobjektiga seotud subjektide vajaduste selgitamine ja objekti tehnilise seisundi uuringud;
 • Kinnisvaraobjekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine;
 • Lühiajalise (1–5 aastat) majanduskava koostamine;
 • Majanduskava elluviimise korraldamine;
 • Majanduskava täitmise jälgimine/ kontrollimine ja analüüs;
 • Tehnohoolduse korraldamine kinnisvaraobjektil;
 • Tehnohooldusena ettenähtud tegevusplaanide koostamine;
 • Sõlmitud tehnohoolduslepingute täitmise järelevalve;
 • Heakorratööde korraldamine kinnisvaraobjektil;
 • Sõlmitud heakorratööde lepingute täitmise järelevalve;
 • Ehitus- ja remonditööde korraldamine kinnisvaraobjektil;
 • Lähteülesannete koostamine ehitus ja remondiprojektidele;
 • Projektiga seotud tööde läbiviimiseks vajalike lepingute sõlmimine või sõlmimise korraldamine;
 • Korrashoiuobjektiga seotud informatsiooni liikumise korraldamine;
 • Kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni korrashoid.
 • Haldusnet

  Sisene

  Teata näidud, vaata arveid ja palju muud

 • Kodukindlustus

  Sisene

  Kindlustus meie klientidele

 • Hinnapäring

  Küsi pakkumist